Kompakt fuldfoder - Effektiv Landbrug

Aage Villumsen udtaler

Aage Villumsen har i 2018 udgivet en artikel i Effektivt Landbrug omkring kompakt fuldfoder og hvilke følger og omkostninger det giver den enkelte landmand.