Krybestrøm

Krybestrøm


Topagro kan afhjælpe strøm; krybestrøm, magnetisk strøm og vagabondering af strøm.

Krybestrøm i vores huse er blevet et langt større problem p.g.a den effektivisering der er sket i samfundet. Alle vores elektriske hjælpemidler til hverdagen, såsom registrering i malkeanlægget, heattime, tyggetid osv udsender alle elektriske impulser.  

Symptomer på påvirkning af strøm kan hos mennesker være hovedpine/migræne, søvnforstyrrelser, utilpashed og koncentrationsbesvær. Der er påvist tilfælde, hvor strøm også har været medvirkende til kræfttilfælde, fordi strøm kan medvirke til celleforandringer.  

Hos dyrene ses følgende symptomer; utrivelighed, nedsat væskeindtag, brunst udebliver og ændret adfærd, f.eks. vil ikke gå normale ruter i stalden. Kalvene påvirkes ved diarre og lungebetændelse.  

Hvis alle andre muligheder er udtømt i forhold til behandlinger, da burde man se mod strøm – og for at spare penge kunne man ved fordel se mod strøm først.  

Hvis man mistænker strøm - kig da efter væskemængden. Kvæg drikker ikke optimalt, når de udsættes for strøm.  

Denne service udbydes såvel i bedriften, men også i private husstande.  

Ved flere spørgsmål omkring strøm kontakt da TopAgro, tlf. 40198474